Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ

Sáng 30/12/2020 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cán bộ. PGS.TS.KTS. Lê Quân – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì buổi lễ.

Thừa lệnh Hiệu trưởng; TS. Phan Minh Tuấn – Trưởng phòng Tổng hợp đã công bố Quyết định:

– Bổ nhệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Phú – Thạc sĩ Quản lý Đô thị, Quyền Viện trưởng Viện Kiến trúc nhiệt đới, giữ chức Viện trưởng Viện Kiến trúc Nhiệt đới kể từ ngày 01/01/2021;

– Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Huy Thịnh – Thạc sĩ Kỹ thuật, Phó Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin phụ trách Khoa Công nghệ Thông tin kể từ ngày 01/01/2021

– Giao nhiệm vụ cho ông Dương Quang Hùng – Tiến sĩ Kỹ thuật, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Mở phụ trách Viện Đào tạo Mở kể từ ngày 01/01/2021.

Việc bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với cán bộ chủ chốt các khoa, phòng ban chức năng trong Trường nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm hoạt động hiệu quả của các đơn vị. Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời chúc mừng và bày tỏ tin tưởng trên cương vị, trọng trách được giao, các đồng chí được trao quyết định lần này sẽ nâng cao năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ; phát huy đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, Ths. Nguyễn Văn Phú cảm ơn lãnh đạo Nhà trường cùng các đồng nghiệp đã tin tưởng, ủng hộ, giao nhiệm vụ trọng trách, đồng thời hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, tiếp nối những thành công đã đạt được trong nhiều năm qua, xây dựng thương hiệu Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát triển ngày càng lớn mạnh.
Nguồn HAU.