Giới thiệu Trung tâm Tư vấn Thực nghiệm & Chuyển giao công nghệ

Giám đốc Trung tâm:     KSXD. Nguyễn Đức Hải

Phó Giám đốc:               Ths.KTS. Trần Văn Nam

Phó Giám đốc:              Ths.KTS. Đào Xuân Phương

Phòng làm việc:             Tầng 2 nhà E – Trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội

Điện thoại:                                024 38543566

Giới thiệu trung tâm:

– Tên trung tâm: Trung tâm Tư vấn thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ

– Tên tiếng anh: Center of consultant and technological transfer

– Địa chỉ: Tầng 2 Nhà E – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Km số 10, Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

II. Chức năng:

– Phối hợp cùng các trung tâm khác trong Viện, tổ chức nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng các đề tài về kiến trúc, xây dựng

Chuyển giao công nghệ

– Tập hợp kết quả nghiên cứu về kiến trúc nhiệt đới của các trung tâm trong Viện.

– Tổ chức chuyển giao các đề tài nghiên cứu về công nghệ nhiệt đói hóa trong xây dựng

– Tổ chức hội thảo, lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao về các kiến thức chuyên nghành kiến trúc nhiệt đới và công nghệ xây dựng.

– Thực hiện các dịch vụ khoa học

– Lập kế hoạch tổ chức các hợp đồng tư vấn xây dựng ký với Viện, đảm bảo tiến độ chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Triển khai các hoạt động chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu lý luận, thiết kế quy hoạch, xây dựng cải tạo phát triển đô thị, kỹ thuật hạ tầng môi trường đô thị ở Việt nam.

III. Nhiệm vụ:

Trung tâm quản lý và thực hiện các dự án về Tư vấn thiết kế Xây dựng, bao gồm:

– Tư vấn thiết kế, Quy hoạch và lập dự án.

– Tư vấn thiết kế kỹ thuật và lập dự toán.

– Tư vấn đấu thầu.

– Tư vấn Giám sát thi công công trình.

– Tư vấn thẩm định Dự án, TKKT và dự toán công trình.

IV. Hoạt động chuyên môn :

– Về công tác Tư vấn: Tư vấn thiết kế và thẩm tra trong các lĩnh vực qui hoạch xây dựng, thiết kế đô thị và thiết kế xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đặc biệt những công trình có yêu cầu phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

Tư vấn trong các lĩnh vực lập dự án, quản lý dự án đầu tư và xây dựng

– Về chuyển giao công nghệ xây dựng: Tổ chức chuyển giao công nghệ về kiến trúc nhiệt đới cho các nhà quản lý, các nhà sản xuất, tư vấn thiết kế theo đơn đặt hàng.