Liên hệ

Địa chỉ: Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Tầng 2, Nhà E, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội – Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông,  thành phố Hà Nội 

Số điện thoại: 024 38543566; Fax: 024 38543566 ; Email: vienktnd1998@gmail.com