Chuyên môn

Tổ chức các hội thảo Quốc tế, toàn quốc, ngành

Hội thảo khoa học: Kiến trúc nhiệt đới Việt Nam định hướng và giải pháp. Tháng 01 năm 2005.

Hội thảo khoa học: Vật liệu xây dựng và Kiến trúc nhiệt đới. Tháng 12 năm 2005.

Hội thảo khoa học: Bệnh nhiệt đới của công trình kiến trúc công nghệ và giải pháp. Tháng 12 năm 2006.

Hội thảo khoa học: Phát triển kiến trúc nhiệt đới trong chiến lược bảo vệ môi trường và chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Tháng 04 năm2008.

Hội thảo khoa học Quốc tế:

Kiến trúc xanh tương lai xanh. Tháng 9 năm 2011.

Tọa đàm: Kiến trúc nhà cao tầng thích ứng với khí hậu. Tháng 9 năm 2012.

 Đào tạo

Lớp Tập huấn kiến trúc xanh. Tháng 3 năm 2011.

Lớp Tập huấn kiến trúc xanh. Tháng 4 năm 2012.

Lớp Tập huấn kiến trúc xanh. Tháng 9 năm 2012.

Lớp Tập huấn kiến trúc xanh. Năm 2013.

Hợp tác quốc tế

Ký Biên bản hợp tác với Viện Nghiên cứu Quy hoạch Miền Tây Trung Quốc.

Ký Biên bản hợp tác với Tập đoàn Oduline Cộng hòa Pháp.

       

Hợp tác với chuyên gia của Năng lượng Hà Lan.

   

Trao đổi Hợp tác với các giảng viên của Hàn Quốc .

Nghiên cứu Đề tài khoa học

– Cấp Nhà nước: 02

– Cấp Bộ:23

– Cấp trường: 29

Tư vấn thiết kế và dịch vụ khoa học

HSNL 26 .9 .2023