Chuyên môn

Hội thảo khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế

Hội thảo khoa học: Kiến trúc nhiệt đới Việt Nam định hướng và giải pháp, tổ chức tháng 01 năm 2005.

Hội thảo khoa học: Vật liệu xây dựng và Kiến trúc nhiệt đới, tổ chức tháng 12 năm 2005.

Hội thảo khoa học: Bệnh nhiệt đới của công trình kiến trúc công nghệ và giải pháp, tổ chức tháng 12 năm 2006.

Hội thảo khoa học: Phát triển kiến trúc nhiệt đới trong chiến lược bảo vệ môi trường và chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, tổ chức tháng 04 năm2008.

Hội thảo khoa học Quốc tế:

Kiến trúc xanh tương lai xanh, tổ chức tháng 9 năm 2011.

Tọa đàm: Kiến trúc nhà cao tầng thích ứng với khí hậu, tổ chức tháng 9 năm 2012.

 Đào tạo

Lớp Tập huấn kiến trúc xanh, tổ chức tháng 3 năm 2011.

Lớp Tập huấn kiến trúc xanh, tổ chức tháng 4 năm 2012.

Lớp Tập huấn kiến trúc xanh, tổ chức tháng 9 năm 2012.

Lớp Tập huấn kiến trúc xanh, tổ chức năm 2013.

Hợp tác quốc tế

Ký Biên bản hợp tác với Viện Nghiên cứu Quy hoạch Miền Tây Trung Quốc.

Ký Biên bản hợp tác với Tập đoàn Onduline Cộng hòa Pháp.

       

Hợp tác với chuyên gia năng lượng của Hà Lan.

   

Trao đổi Hợp tác với các giảng viên của Hàn Quốc .

Nghiên cứu Đề tài khoa học

– Cấp Nhà nước: 02

– Cấp Bộ:23

– Cấp trường: 29