Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Nhiệt đới

Giám đốc Trung tâm:    Ths.KTS. Dương Thành Trung

Phòng làm việc:             Tầng 2 nhà cầu E – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điện thoại:                                02438543566

Giới thiệu trung tâm

Tên gọi: Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc Nhiệt đới – Center for Research of Tropical Architecture

Địa chỉ: Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: (84) 4. 38543566

Nhiệm vụ:

– Tổ chức nghiên cứu lý luận xây dựng phát triển kiến trúc trong môi trường khí hậu nhiệt đới;

– Tư vấn nghiên cứu khảo sát lập dự án về kiến trúc và môi trường;

– Triển khai thiết kế và xây dựng mới, cải tạo, phục hồi các công trình kiến trúc;

– Tham gia xây dựng nội dung chương trình môn học kiến trúc và khí hậu phục vụ đào tạo;

– Nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực kiến trúc nhiệt đới.