Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường vi khí hậu kiến trúc & năng lượng

Giám đốc Trung tâm:      Ths.KS. Nguyễn Văn Hĩu

Phòng làm việc:             Tầng 4 nhà K – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điện thoại:                       ĐT: 02438543566

Giới thiệu trung tâm

 • Tên trung tâm: Trung tâm nghiên cứu Môi trường vi khí hậu kiến trúc và năng lượng
 • Tên quốc tế: RCAIRE – Research Center for Architechtural
 • Địa chỉ: Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Cơ sỏ pháp lý (Quyết định thành lập), Thành lập theo quyết định số: 11/BXD – KHCN, ngày 27 – 7 – 1994 ( Số 01.02.27 )
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Số hiệu (VIM CERTS 166) của Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp.

Chức năng và nhiệm vụ:

 • Tham gia đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực Vi khí hậu Kiến trúc và Môi trường Nhiệt đới ẩm
 • Thẩm định chất lượng môi trường và vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện nhiệt đới.
 • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 • Thiết kế thực nghiệm trang âm và thiết bị thông gió, điện lạnh, chiếu sáng, cách âm, cách nhiệt, chống ẩm, chống rêu mốc … cho các công trình kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, công trình sản xuất …
 • Thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu thực nghiệm để phục vụ cho đào tạo và sản xuất.
 • Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về các lĩnh vực trên.