Giới thiệu Trung tâm Quy hoạch Thiết kế đô thị cây xanh Nhiệt đới

Phó Viện trưởng – Phụ trách Trung tâm: TS.KTS. Phạm Thanh Huy

Phó Giám đốc:  KTS. Nguyễn Trung Công

Phòng làm việc: Tầng 2 nhà cầu E – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điện thoại: 02438543566

Giới thiệu trung tâm

Trung tâm nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị , cây xanh nhiệt đới được thành lập theo quyết định số 1274/QĐ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc.

– Tên trung tâm: Trung tâm nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị, cây xanh nhiệt đới Tiếng Anh: Centre of Tropica planing and design urban, landscape

– Địa điểm làm việc và giao dịch: – Viện Kiến trúc nhiệt đới, Km 10 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội – Tel & Fax: (84) 4. 38543566

– Chức năng:

Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế đô thị, cây xanh nhiệt đới là một đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Nhiệt đới có chức năng nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia đào tạo đại học, trên đại học và thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu, tư vấn và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị và cây xanh nhiệt đới.

– Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu xây dựng các cơ sở lý luận khoa học cơ bản về quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị, cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam.

+ Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị, cây xanh cho từng vùng miền khí hậu Việt Nam.

+ Nghiên cứu xây dựng ngân hàng dữ liệu về quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị, cây xanh nhiệt đới. + Tham gia đào tạo đại học, trên đại học và các lớp ngắn hạn về lĩnh vực quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị, cây xanh nhiệt đới.

+ Tổ chức hoạt động thông tin, lý luận về lĩnh vực quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị, cây xanh nhiệt đới. + Thiết kế thực nghiệm và chuyển giao các kết quả nghiên cứu trong các công trình quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị, cây xanh nhiệt đới.

+ Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình và cảnh quan.

+ Hợp tác với các tổ chức trong trường, ngoài trường và nước ngoài theo các lĩnh vực trên.