Liên hệ

  • Địa chỉ: Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Tầng 2, Nhà E, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội – Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • Số điện thoại: 043. 8543566
  • Fax: 043. 8543566
  • Email: vienktnd1998@gmail.com