CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Năng lực tham gia hoạt động xây dựng công bố trên Web site của Bộ Xây dựng

Số thứ tự: 810
Tên: Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Địa chỉ: Km10, Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 043.8543566 Email: vienktnd1998@gmail.com.vn Website: www.ita.vn
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Phú