CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA VIỆN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI

  1. Khảo sát xây dựng

– Địa hình, địa chất công trinhg hạng: II

  1. Lập quy hoạch xây dựng hạng :II
  2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

– Dân dụng hạng: I

– Công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật hạng: III

  1. Giám sát thi công xây dựng:

– Dân dụng hạng I

– Công nghiệp Hạng: III

Năng lực tham gia hoạt động xây dựng công bố trên Web site của Bộ Xây dựng

Số thứ tự: 810
Tên: Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Địa chỉ: Km10, Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 043.8543566 Email: vienktnd1998@gmail.com.vn Website: www.ita.vn
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc Thụ
Chức vụ: Viện trưởng
Lĩnh vực:
1. Khảo sát:
– Các công trình cấp I
– Công nghiệp cấp III
– Hạ tầng kỹ thuật cấp III
2.Lập dự án:
– Dân dụng nhóm B
– Công nghiệp nhóm C
– Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
3. Thiết kế Quy hoạch:
– Đô thị loại III
4. Thiết kế, thẩm tra thiết kế:
– Dân dụng cấp II
– Hạ tầng kỹ thuật cấp III
5. Giám sát thi công xây dựng:
– Dân dụng cấp II
– Hạ tầng kỹ thuật cấp III